Carl Th. Dreyersvej - Etape 3, Ebeltoft

AquaDjurs deltager i byggemodningen ved Carl Th. Dreyersvej, der skal udvide det eksisterende boligområde.

AquaDjurs etablerer spildevandsledningerne i området samt fornyer en eksisterende pumpestation ved Mariesmindevej.

Billede
Carl Th. Dreyersvej - Etape 3

 

Byggemodningen er på nuværende tidspunkt i udbud. Gravearbejdet forventes påbegyndt maj 2024.

Projektleder:
Anders Risager Sørensen
Telefon: 87581942
Geolocation