Amaliegårdsvej, Hornslet

AquaDjurs deltager i byggemodningen af det nye boligområde ved Amaliegårdsvej i Hornslet.

AquaDjurs etablerer regn- og spildevandsledningerne i området, samt 2 regnvandsbassiner, der skal forsinke og rense regnvandet, inden det ledes ud i Rosenholm Å.

Billede
Amaliegårdsvej, Hornslet

 

Byggemodningen er stadig i planlægningsfasen, men gravearbejdet forventes påbegyndt sommeren 2024.

Projektleder:
Anders Risager Sørensen
Telefon: 87581942
Geolocation