Klimatilpasning af Grenaa - Næse for vand

AquaDjurs deltager i et strategisk udviklingsprojekt for klimatilpasning af Grenaa By. 

"Det er et projekt, der bygger på et stærkt partnerskab, der skal indtænke erhvervsliv, borgere, havn, forsyningsselskaber,  kommune samt Realdania og Dansk kyst- og naturturisme. Projektet skal være det gode eksempel på, hvordan man på tværs af kommune, borger og erhverv håndterer vand fra alle sider; havvand, grundvand, vandløb, regnvand og spildevand." 

(Norddjurs Kommune, Klimatilpasning)

Læs mere på Norddjurs kommunes hjemmeside:  Grenaa - næse for vand

Projektleder:
Ole Quorning 
Telefon: 87581940
Geolocation