Spildevand

Spildevand er alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og befæstede arealer. Det fremgår af spildevandsbekendtgørelsens § 4.

Faglig viden om spildevand fra Vandetsvej.dk findes her.

Læs mere om Miljøstyrelsens spildevandshåndtering i Danmark her.

Videofil
Her kan du se hvordan spildevand bliver håndteret.