Klageportal

Kunderne kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Center for klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

For adgang til portalen aktiver linket ”Klageportal for Nævnenes Hus”.