Udviklingsplan - Fornæs Renseanlæg

Billede
Fornæs Renseanlæg under ombygning
Foto: Byggeri i gang på Fornæs Renseanlæg

Fornæs Renseanlæg er under udbygning. Baggrunden er ønsket om en grøn omstilling kombineret med behov for håndtering af en øget industritilledning, en centralisering af spildevandsstrukturen på Djursland, samt en forberedelse i forhold til forventninger til fremtidens ændrede krav og rammebetingelser.

Udviklingsplanen realiseres etapevis i takt med behovet og udviklingen:

  • Fase I; Opgradering af slambehandlingsanlæg, øget industritilslutning samt grøn omstilling.
  • Fase II; Kapacitetsudvidelse til centralisering.
  • Fase III; Udvikling ift. fremtidens ændrede krav.

Anlægsarbejderne for fase I blev påbegyndt medio 2023 med forventet opstart af indkøring af slambehandlingsanlæg i efteråret 2024.

I udviklingsplanen for Fornæs Renseanlæg indgår etablering af en adgangsvej fra Nordre Omfartsvej til renseanlægget, der etableres i kommunalt regi. Der forventes opstart af anlægsarbejder i 2. halvår 2024.

Projektleder:
Klaus Helweg
Telefon: 87581943
Geolocation