Centralisering af spildevandsrensning på Djursland

AquaDjurs vil centralisere spildevandsbehandlingen på Djursland ved at samle spildevandsrensningen ved Fornæs Renseanlæg nord for Grenaa. Som optakt til denne beslutning er der lavet en indledende strukturanalyse som konkluderer, at en centralisering af spildevandsrensningen ved Fornæs Renseanlæg vil være både økonomisk og renseteknisk attraktiv, bl.a. fordi det samtidig øger mulighederne for rentabel energiproduktion og grøn omstilling.

En centralisering vil medføre, at nuværende udledninger af renset spildevand til de indre vige på Djursland ophører, og renset spildevand vil i stedet føres til det ydre farvand i Kattegat. I praksis vil det sige, at Fornæs Renseanlæg skal udvides, da renseanlæggene i Knebel, Tåstrup-Feldballe, Rønde, Thorsager, Marbæk, Mørke, Boeslum, Holme og Hyllested Skovgårde nedlægges.

For at kunne lede spildevandet til Fornæs Renseanlæg skal der etableres et nyt lednings- og transportanlæg på ca. 120 km. Ledningsanlægget udbygges i tre faser, så anvist på nedenstående figur. 

Billede
Centralisering af spildevandsrensning på Djursland

I øjeblikket pågår arbejdet med at udarbejde en samlet miljøkonsekvensvurdering af centraliseringen. Arbejdet foregår i samarbejde med Mols Consult, Rambøll, UCON samt Nord- og Syddjurs Kommuner.

 

Projektleder:
Ole Quorning
Telefon: 87581940
Geolocation