Misfarvet vand

Hvis dit kolde vand bliver uklart og misfarvet eller rødbrunt, skyldes det forstyrrelser i vandets strømning i ledningsnettet. Misfarvningen kan skyldes kalk og jern fra ledningsnettet. 

Det kan ske i forbindelse med reparationsarbejder på forsyningsledninger i gaden eller i ejendommen. Det er et forbigående fænomen, vandet er ikke sundhedsskadeligt. 

Du kan få rent og klart vand, ved at skylle dit ledningsnet, det får du ved at lade alle vandhaner løbe nogle minutter.