Nye medlemmer i AquaDjurs’ bestyrelse

Fire nye repræsentanter for kunderne i AquaDjurs er valgt og tiltræder ved generalforsamlingen i maj

Nu er der styr på, hvem der får medindflydelse på Djurslands spildevandsstruktur og vandforsyning de næste cirka fire år. AquaDjurs er ejet af Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune og blev formelt stiftet før jul ved en fusion. Selskabet renser alt spildevand på Djursland og skal medvirke til at udvikle vandforsyningen i den vestlige del af de to ejerkommuner.

Og de 4 vindere er

Nu har AquaDjurs holdt kundevalg, og stemmerne er talt op. Der er udpeget fire vindere, der træder ind i bestyrelsen. Samtidig har medarbejderne udpeget deres repræsentanter.

Tina Lykke Andersen og Gunnar Sørensen opnåede flest stemmer til kundevalget, og de er dermed sikret bestyrelsesposten i knapt 4 år frem til næste kundevalg. Svend Astrup og Søren Harbo Jensen fik næstflest stemmer, og de sidder derfor med frem til næste byrådsvalg, hvorefter bestyrelsen reduceres fra 18 til 12 medlemmer. De udtræder til nytår 2025 og bliver til den tid suppleanter.

Peter Wilhelm Malbæk, Bjarni Ravn Stavnbo, Morten Michael Andersen og Bjarne Richard Nielsen blev valgt som suppleanter for den første periode. 

Kandidaterne kan klage over valgresultatet frem til 11. maj klokken 8. Klagen skal sendes til valg@aquadjurs.dk.

4 procent af de stemmeberettigede gennemførte den digitale valghandling. Det er højere end ved sidste kundevalg i Syddjurs Spildevand og på niveau med det seneste kundevalg i det gamle AquaDjurs.

”Jeg vil godt byde velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer og takke både dem og vælgerne for at vise så stor interesse for vand. Vand er kommet højere på dagsordenen. Både i forhold til drikkevandets kvalitet, havmiljøet og alt det vand, der presser sig på i form af øget nedbør og højere grundvandsspejl,” siger Jørgen Ivar Brus Mikkelsen, der er formand for AquaDjurs.

Medarbejderne har 4 repræsentanter i bestyrelsen. De har valgt Ulrik Christensen, Kåre Christensen, Vita Glad Petersen og Martin Damgaard, mens Klaus Helweg blev valgt som suppleant. 2 af dem er valgt til bestyrelsen for første gang. Det er Ulrik og Vita.

Alle i bestyrelsen skal arbejde for selskabet

De nye bestyrelsesmedlemmer tiltræder officielt ved AquaDjurs’ generalforsamling 21. maj 2024. Herefter vil formanden og selskabets direktør give dem en grundig introduktion til bestyrelsesarbejdet.

”Allerede under valget var de inviteret til at besøge Fornæs Renseanlæg og få en rundvisning. Så introduktionen kommer i høj grad til at handle om deres formelle rolle i bestyrelsen, og hvilke aktuelle sager vi har,” fortæller Jørgen Ivar Brus Mikkelsen.

Selvom de er valgt af kunderne eller medarbejderne, skal alle bestyrelsesmedlemmer arbejde i selskabets interesse, når først de er tiltrådt. Det følger af selskabsloven.

Vandforsyning på første dagsorden

Første bestyrelsesmøde bliver et heldagsmøde i juni. Det kommer blandt andet til at handle om det strategiske arbejde med ny spildevandsstruktur. Desuden skal bestyrelsen besøge Vandsam i Auning, der leverer vand til en del af AquaDjurs’ kunder.

”Vandforsyning er jo også et nyt område for de politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer fra Syddjurs Kommune, så det giver rigtig god mening at få et større indblik i det område,” påpeger formanden.

Desuden har dagen til formål at få alle til at lære hinanden bedre at kende, så samarbejdet kan glide så godt som muligt.

”Det er rigtig vigtigt. Det er jo nyt for os alle, at der nu er to ejerkommuner, der skal stå bag beslutningerne, og som vi også skal samarbejde med på myndighedsniveau,” siger Jørgen Ivar Brus Mikkelsen.

FAKTA:

  • AquaDjurs er et hvile-i-sig-selv aktieselskab ejet af Norddjurs og Syddjurs Kommuner.
  • AquaDjurs ejer kloaknettet og renser alt spildevand på Djursland.
  • AquaDjurs driver desuden vandforsyning på det vestlige Djursland og ejer produktionsselskabet Vandsam A/S.

 

Billede
Fornæs aug. 2018

Billedtekst: Fornæs Renseanlæg skal udvides som led i den nye spildevandsstruktur. Det bliver noget af det første, de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer skal forholde sig til.