Projektleder til anlægsprojekter inden for klima og miljø

Forestil dig en rolle, hvor du leder og realiserer vigtige anlægsprojekter, som understøtter både selskabets og Djurslands mål indenfor klima og miljø. Vi søger en projektleder, der vil tage ejerskab af større anlægsinvesteringer og sætte sit præg i tæt samarbejde med andre dygtige kolleger i organisationen.

Som erfaren projekleder kommer du til at tage styringen på det store projekt med at centralisere spildevandsrensningen på Djursland. Du vil få ansvaret for at etablere ca 100km afskærende ledninger, samt en række pumpestationer og sparrebassiner. Det er en teknisk krævende opgave, men der er en stærk organisation bag projektet – herunder kompetente ressourcer indenfor myndighedsprocesser, hydraulik, rettighedserhvervelser og pumpeteknik. Din rolle vil være at få tingene til at spille sammen og eksekveret.

Du vil blive en del af et team i vores plan- og anlægningsafdeling, der skal realisere et årligt anlægsbudget på ca 100 mio. kr. Som projektleder vil du få ansvar for at gennemføre komplekse anlægsprojekter indenfor aftalte rammer. Vi har en ambition om at få mere kloak for pengene igennem god planlægning, godt købmandskab og fagligt stærke løsninger. Vores rammebetingelser bliver til i et tæt parløb med myndigheder og det er helt centralt, at du formår at understøtte et stærkt samarbejde hvor alle parter forstår at balancere fælles mål med respekt for vores forskellige roller og interesser.

Som projektleder skal du kunne trives med at tage ansvar for dine opgaver. Du skal være god til at samarbejde og bevare overblikket. Du vil skulle stå på egne ben og repræsentere selskabet i mange sammenhænge; herunder indhente tilladelser ved myndighederne, styre projekteringsforløb, samt forhandle og indgå aftaler med rådgivere, entreprenører og lodsejere. Her det vigtigt at du kan agere med ordentlighed, og samtidig kan stå fast og varetage selskabets interesser.

Dine kvalifikationer
Vi forventer du har en uddannelse, der understøtter projektledelse af komplekse projekter. Du kan være ingeniør indenfor anlægsteknik, klima- og forsyning eller byggeri. Du kan også være bygningskonstruktør, teknisk designer eller på anden måde have praktisk projektledererfaring området.

Vi forventer at du er selvdreven med en positiv og konstruktiv tilgang til dine opgaver, har gode kompetencer i projektplanlægning, økonomistyring og risikohåndtering, og mestrer samspillet med myndigheder såvel som interne og eksterne partnere. Er der områder hvor du trænger til opkvalificering tilbyder vi gode muligheder for efteruddannelse.

Hvis du kan se dig selv lede projekter, der former både område og selskab, og trives med at tage ansvar og skabe stærkt samarbejde, så er dette en stilling for dig. Vi tilbyder en spændende arbejdsplads, hvor du både får lov til at stå på egne ben, og arbejde samtidig i en stærk, faglig kollegial kontekst.

Er du klar til at forfølge denne mulighed og bidrage til vores succes?
 

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Jørgen Keinicke, KEINICKE mennesker/udvikling/ledelse på 23 95 20 79 / jk@keinicke.com eller afdelingschef Ole Quorning hos Aqua Djurs på 54 55 99 82 / oq@aquadjurs.dk

Alle henvendelser hertil vil blive behandlet fortroligt indtil andet er aftalt.

Finder du stillingen interessant, kan du uploade ansøgning via et link på Jørgen Keinickes hjemmeside.

Ansøgningsfristen: Vi vil løbende indkalde kandidater til samtale. Tiltrædelse efter nærmere aftale

Ansøgningsfrist:
Løbende