To vandværker går sammen med AquaDjurs

De to nabobyer St. Sjørup og Hevring på Norddjursland opgiver at finde frivillige til at drive den lokale vandforsyning. De overlader opgaven til AquaDjurs, der får vand fra Vandsam i Auning. Udviklingen i Norddjurs følger dermed tendensen i hele landet.

Det er ikke nemt at finde nogen, der vil bruge sin fritid på at sikre rent drikkevand til naboerne. Det har bestyrelserne og forbrugerne i St. Sjørup Strand Vandværk og distributionsvandværket i Hevring erkendt. 

På de respektive generalforsamlinger gik det da også glat igennem, hvad der så skulle ske: Alle aktiver bliver overdraget til AquaDjurs, der i forvejen forsyner omkring 7.300 borgere med vand fra det fællesejede vandværk, Vandsam i Auning.

”Vores formand har i flere år ønsket at blive afløst. Jeg orkede ikke at afløse Bjarne som formand. Jeg har nok at lave og behøver ikke ekstra arbejde med at læse vandmålere af, spule ledninger og spore brud i ledningsnettet,” siger bestyrelsesmedlem i Hevring Vandværk Povl Tagholm. 

1. januar 2022 overtager AquaDjurs alle forpligtelser, og det glæder han sig til. Han har flere gange stået midt om natten for at spore brud på ledningerne, og det vil Povl Tagholm ikke savne.

”Det har været godt at være med rent socialt, men vi har gang i mange andre ting i Hevring, så det sociale sammenhold lever videre i andre foreninger, og der er nok af frivilligt arbejde at gå i gang med,” siger han.

Betaler gerne for at få andre til at lave arbejdet
Nogenlunde samme sang kommer fra St. Sjørup Strand Vandværk. Her besluttede en generalforsamling allerede i maj, at vandværket skulle lægges sammen med AquaDjurs med tilbagevirkende kraft fra 1. januar i år. Og mens Hevrings forbrugere ikke kommer til at mærke nogen prisforskel, så vil det blive et par hundrede kroner dyrere om året for forbrugerne i St. Sjørup. Men det gør ingen forskel, når der ikke er nogen til at tage over. 

”Ina og Ejnar, som fik et mindre honorar for at passe driften, ville gerne holde. Og det er nærmest umuligt at finde nogen, der vil tage over. Problemet er, at vi alle bor langt væk og har et arbejde ved siden af, og det tager også tid at sætte sig ind i nye krav om prøver, ændringer i beskyttelseszoner og alt muligt andet,” siger den afgåede formand Jan Skytte.

Både Hevring og St. Sjørup Strand vandværker har gode og velholdte anlæg, der kunne holde i mange år frem, så økonomien har ikke været afgørende for beslutningen. 

Kvaliteten af drikkevandet har heller ikke været et problem. Hevring har i forvejen fået vand fra Vandsam i Auning, der åbnede for hanerne i 2018. St. Sjørup Strand Vandværk producerede selv det fineste vand, der var godt beskyttet af et tykt lag ler i undergrunden. Men ved overgangen til AquaDjurs vil de også fremover få vand fra Vandsam.

En løsning – også for andre vandværker
Det er ikke første gang det kommunalt ejede vandselskab, AquaDjurs, overtager et vandværk og letter byrden for de frivillige bestyrelser. De seneste 3-4 år har vandværkerne i Ring, Vester Alling, Auning, Lime og Udby valgt en lignende model. Det er også en generel tendens i hele landet – antallet af mindre forbrugerejede vandværker falder støt, mens de større regionale vokser i omfang. Det er der mange forskellige grunde til – bl.a. kan udfordringer med forurenede boringer eller forestående investeringer gøre udslaget.

”Vi presser ikke på, men vi vil gerne hjælpe, hvor vi kan. Selvom AquaDjurs ikke er forbrugerejet, så er det stadig et non-profit-selskab. Vi har pligt til at sikre sundt og rent vand til lavest mulige pris. Når fællesskabet bliver større, så bliver vi også mere robuste, når der skal investeres i ledningsnettet,” siger direktør i AquaDjurs, Palle Mikkelsen. 

Desuden er organisationen stor nok til at garantere service døgnet rundt året rundt.

Forbrugerne i Hevring og St. Sjørup Strand vil fremover få vand fra det nye moderne vandværk i Auning, Vandsam. 

FAKTA:

•   AquaDjurs A/S er et non-profit-selskab, der er ejet af Norddjurs Kommune. 
•   AquaDjurs forsyner i forvejen omkring 7.300 mennesker med drikkevand i den vestlige del af Norddjurs. 
•   Forbrugerne er repræsenteret i AquaDjurs bestyrelse med to pladser.
•   Vandsam producerer rent drikkevand fra Løvenholmskoven, som distribueres af de medejende vandværker, bl.a. AquaDjurs. 
•   Taksten er baseret på et fast og variabelt bidrag, kombineret med en rabatmodel til storforbrugere.