Om Vandsam

Har I sat vand på skoleskemaet, stiller vi vores viden til rådighed.

Vi har lagt vores vandforsyning om for at sikre vores vand mod eventuelle fremtidige forureninger af pesticider og nitrat m.m.

Fra begyndelsen af 2018 produceres vandet på et fælles nyt vandværk i samarbejde med vandselskaber i Auning, Allingåbro, Hevring, Holbæk, Lystrup St., Nørager, Vivild, Øster Alling og Udbyhøj.

Vandet pumpes op af jorden under Løvenholm Skoven og behandles i et helt nyt og moderne vandværk nord for Auning. Boringerne ligger i den vestlige kant af skoven, fordi vandet strømmer fra skoven mod vest. Derfor kan vi altid være sikre på, at vandet her er helt rent.

Der er mulighed for at komme ind og se vandværket. Ønsker I at besøge det, skal I kontakte Brian på mobil 2488 9721.

Der er normalt lukket for adgang til det nye vandværk, som drives af Vandsam A/S, men der er store vinduer i, så I kan se beholdere og pumperne, hvis I kommer forbi.

 

Opgaver om vand
I kan finde opgaver om vand på Norddjurs Vandråds hjemmeside. Her ligger der lærer- og elevvejledninger samt inspiration og links til eksterne læringsressourcer.

Norddjurs Kommunes naturfagsnetværk stiller i samarbejde med Norddjurs Vandråd materialekasser til rådighed, hvis I vil lave vandanalyser. Kasserne skal bestilles gennem skolebiblioteket. Der er lærer- og elevvejledning i kassen og på Norddjurs Vandråds hjemmeside.


Fakta om vandet fra Vandsam:
• Analyseresultater: Vandkvalitet
• Vandets hårdhed