Om Vandsam

Har I sat vand på skoleskemaet, stiller vi vores viden til rådighed.

Vi har lagt vores vandforsyning om for at sikre vores vand mod eventuelle fremtidige forureninger af pesticider og nitrat m.m.

Siden 2018 er vandet blevet produceret på et fælles nyt vandværk, vandværket er etableret i samarbejde med vandselskaberne i Vivild, Øster Alling og AquaDjurs.

Vandet pumpes op af jorden under Løvenholm Skoven og behandles i et helt nyt og moderne vandværk nord for Auning. Boringerne ligger i den vestlige kant af skoven, fordi vandet strømmer fra skoven mod vest. Derfor håber vi på, at vandet altid vil være rent.

Der er mulighed for at komme ind og se vandværket. Ønsker I at besøge det, skal I kontakte Brian på mobil 2488 9721.

Der er normalt lukket for adgang til det nye vandværk, som drives af Vandsam A/S, men der er store vinduer i, så I kan se beholdere og pumperne, hvis I kommer forbi.

 

Opgaver om vand
I kan finde opgaver om vand på Norddjurs Vandråds hjemmeside. Her ligger der lærer- og elevvejledninger samt inspiration og links til eksterne læringsressourcer.

Norddjurs Kommunes naturfagsnetværk stiller i samarbejde med Norddjurs Vandråd materialekasser til rådighed, hvis I vil lave vandanalyser. Kasserne skal bestilles gennem skolebiblioteket. Der er lærer- og elevvejledning i kassen og på Norddjurs Vandråds hjemmeside.


Fakta om vandet fra Vandsam:
• Analyseresultater: Vandkvalitet
• Vandets hårdhed