Om Tøjstrupvejens Vandværk i Allingåbro

Har I sat vand på skoleskemaet, stiller vi vores viden til rådighed vedrørende vandværket i Allingåbro (Tøjstrupvejens).

Vi er i fuld gang med at lægge vores vandforsyning om for at sikre vores vand mod eventuelle fremtidige forureninger af pesticider og nitrat m.m.

Fra begyndelsen af 2018 vil vi producere vandet i samarbejde med vandselskaber i Auning, Allingåbro, Hevring, Holbæk, Lystrup St., Nørager, Vivild, Øster Alling og Udbyhøj.

Vandet skal pumpes op af jorden under Løvenholm Skoven og behandles i et helt nyt og moderne vandværk nord for Auning. Boringerne ligger i den vestlige kant af skoven, fordi vandet strømmer fra skoven mod vest. Derfor kan vi altid være sikre på, at vandet her er helt rent.

Der bliver lukket for adgang til det nye vandværk, der skal drives af Vandsam A/S, men der kommer store vinduer i, så I kan se ind.

Opgaver om vand
I kan finde opgaver om vand på Norddjurs Vandråds hjemmeside, https://ndv-info.dk/skoletjeneste/. Her ligger der lærer- og elevvejledninger samt inspiration og links til eksterne læringsressourcer.

Norddjurs Kommunes naturfagsnetværk stiller i samarbejde med Norddjurs Vandråd materialekasser til rådighed, hvis I vil lave vandanalyser. Kasserne skal bestilles gennem skolebiblioteket. Der er lærer- og elevvejledning i kassen og på Norddjurs Vandråds hjemmeside.


Fakta om vandet fra Tøjstrupvejens Vandværk:
• Analyseresultater  http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=79558
• Vandets hårdhed http://www.aquadjurs.dk/vandforsyning/vandkvalitet
• Om Vandsamarbejde Vest Djursland  http://www.aquadjurs.dk/f%C3%A6lles-sag-f%C3%A5-rent-drikkevand

• Indvindingskort_Tøjstrupvejens_Vandværk