Vand er vigtigt

Vand er vigtigt – og sikring af den højest vandkvalitet i vores vandhaner og rensning af det spildevand, vi udleder til vores sårbare vandmiljøer, bliver mere og mere krævende. Derfor ønsker bestyrelserne for de to vandselskaber på Djursland nu at samle kræfterne i et nyt fælles selskab.

Bestyrelserne for AquaDjurs i Norddjurs Kommune og Syddjurs Spildevand i Syddjurs Kommune har besluttet at indstille til de to ejerkommuner at de to selskaber fusionerer. Et nyt samlet vandselskab vil have bedre muligheder for at indfri de politiske visioner om rent drikkevand og håndtering af vores spildevand efter den højeste miljømæssig standard. En fusion forventes også at kunne levere rent vand til en bedre pris.

Hør her formændene fortælle om baggrunden for visionen og hvordan det kan være med til at sikre dit vand i fremtiden.

Korte film: https://vimeo.com/806747605/22bf42fc41  

Lange film: https://vimeo.com/810255810/d72a02bcb7