Valg

Valgresultat

 

Valg til bestyrelsen 
Kunderne i AquaDjurs A/S skal vælge to repræsentanter og to suppleanter til bestyrelsen for en periode på tre år fra april 2021 til april 2024. 

Vi opfordrer alle kunder til at indstille egnede kandidater til posterne. 

Vigtige datoer i valgprocessen 2021:

20/01 - 28/02:Det er muligt at stille op som kandidat.
01/03:  Listen over kandidater offentliggøres på hjemmesiden. 
08/03 - 21/03:Alle stemmeberettigede kunder kan stemme. 
Det foregår online via en valgportal. Der kan afgives én stemme pr. husstand.
26/03:Valgets resultat bliver offentliggjort på hjemmesiden.
27/03 - 12/04:  I denne periode er det muligt at klage over valgresultatet.
Maj 2021:  De valgte kunderepræsentanter indtræder i 
bestyrelsen ved generalforsamlingen i AquaDjurs. 

 
Vigtige links:

BLIV KANDIDAT - Alt hvad du skal vide, hvis du vil stille op som kundernes kandidat til bestyrelsen.

STEMMEBERETTIGEDE - Hvem kan stemme og være stiller for en kandidat, og hvordan gør man?

STEM ONLINE - Valgportalen, hvor du afgiver din stemme i perioden 8/3 - 21/3 2021.

BESTYRELSENS ARBEJDE - Se her, hvad bestyrelsen har af opgaver, ansvar, rettigheder og pligter.

Derfor skal du vælge kunderepræsentanter:
Der er et lovkrav om forbrugerindflydelse i vand- og spildevandselskaber.

De detaljerede regler for valghandlingen finder du i valgregulativet

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål til valget, kan du skrive til valg@aquadjurs.dk eller ring til os på 2469 4200 inden for åbningstiden. 

Ønsker du ikke at få en sms besked, kan du afmelde dette, ved at klikke på billledet.