Trustrup, bassinanlæg

Som led i en overordnet bassinplan etablerer AquaDjurs nye forsinkelsesbassiner på transportsystemet mod Fornæs Renseanlæg. Bassinerne giver mulighed for at opmagasinere vand under nedbør og dermed reducere overløb til recipienter.  Bassinerne giver samtidig mulighed for på sigt at bidrage til udnyttelse af differentierede el-takster. Anlægsarbejder pågår.

Projektleder: khe@aquadjurs.dk

 

 

Geolocation