Tre vandværker har valgt at gå med AquaDjurs

Ring, Vester Alling og Auning har besluttet at overdrage forsyningspligten til AquaDjurs fra 1. marts 2019

En række bestyrelsesmedlemmer for tre vandværker i den vestlige del af Norddjurs Kommune kan nu ånde lettet op. De behøver ikke længere bekymre sig, om der kommer rent vand ud af hanerne i deres lokalområde, og om de kan leve op til myndighedernes stigende krav til drikkevand. 

Det drejer sig om vandværkerne i Ring, Vester Alling og Auning, der på generalforsamlinger i løbet af februar har besluttet at overdrage deres forpligtelser til AquaDjurs A/S pr 1. marts. AquaDjurs har i forvejen ansvaret for kloakforsyningen i Norddjurs Kommune og vandforsyningen i en række byer og landområder i den vestlige del af kommunen.


 

Alle de nye vandkunder i AquaDjurs kan se frem til at modtage det reneste vand fra Løvenholmskoven via det nye fælles vandværk, Vandsam i Auning. Foto: Michael Christian Hansen, NIras. 


Stort arbejde og svært at få bestyrelsesmedlemmer

”Skærpede myndighedskrav gør det stadigt sværere at varetage opgaverne i Auning Vandværk. Både bestyrelsen og jeg har brugt mange timer om ugen for at være på forkant med udviklingen,” forklarede formanden for Auning Vandværk, Anders Peter Kristensen, på generalforsamlingen 26. februar. 

I Ring og Vester Alling er man især presset i forhold til at sikre fremtiden med nødforsyning og beskytte indvindingsområderne mod forurening. Det er både dyrt og krævende - og folk står ikke ligefrem på spring for at stille op til en vandværksbestyrelse. I alle tre selskaber har bestyrelserne derfor været enige om at anbefale en overdragelse til AquaDjurs og dermed blive en del af et større fællesskab.

Afstanden er ikke større end et telefonopkald
Vilkårene for overdragelsen af de tre vandværker er næsten ens. Ingen af de nuværende forbrugere i de tre vandværker vil opleve prisstigninger for levering af vand. Til gengæld kan de fremover blive betjent 24 timer i døgnet, hvis der pludselig ikke er vand i hanen. 

Selvom overdragelsen opnåede stort flertal på generalforsamlingerne, var der også skeptikere imellem. Blandt andet var der bekymring for, at der bliver større afstand mellem borgerne og forsyningsselskabet, der varetager hele Norddjurs Kommune. 

”Men afstanden er jo ikke større end et telefonopkald. Vi har en professionel organisation med vagttelefon og i øvrigt adskillige kvalificerede medarbejdere, der bor i lokalområdet.” siger direktør for AquaDjurs Palle Mikkelsen og tilføjer: 

”Vandforsyningen i AquaDjurs er koncentreret omkring den vestlige del af kommunen, og AquaDjurs har både grej og reservedelslager placeret i nærområdet. Det gør, at vi hurtigt kan agere.”

Vandtætte skotter mellem vandselskab og kommune
En anden bekymring går på, hvordan pengene forvaltes. Der var blandt andet spørgsmål til, om der nu også er vandtætte skotter mellem vandforsyning og aktionæren Norddjurs Kommune.

”Det er der. Vi er et non-profit-selskab, hvor aktierne godt nok er ejet af kommunen, men vi er underlagt den samme lovgivning, som de almene forbrugerejede vandværker. Det betyder, at vi ikke må tjene penge eller udlodde penge til vores ejere, men at vi har pligt til at sikre sundt og rent vand til lavest mulige pris. Vi arbejder med langsigtede investeringsplaner, der sikrer stabile priser uden at efterlade en regning til eftertiden,” understreger Palle Mikkelsen.

Af regnskabstekniske årsager er der udsving på årsresultaterne i AquaDjurs fra år til år. Nogle år er der underskud, nogle er der overskud. Men set over en længere årrække går regnskabet stort set i nul. 

”Og AquaDjurs har en god og sund økonomi,” forsikrer Palle Mikkelsen. 

Kassebeholdning går til investeringer eller til borgerne
I første omgang overtager AquaDjurs forsyningspligten. Det betyder, at alle henvendelser vedrørende vand skal ske direkte til AquaDjurs, som også vil stå for at løse eventuelle problemer. Herefter er der en overgangsperiode, inden den formelle overdragelse er på plads. 

AquaDjurs overtager de tre vandværker til 0 kr. på betingelse af, at al gæld og overflødige anlæg er afviklet, og at de får vand fra det nye fælles vandværk Vandsam i Auning. Derfor skal den likvide del af egenkapitalen fra Ring og Vester Alling vandværker bruges til at medfinansiere etablering af forsyningsledninger fra Vandsam. 

Auning Vandværk er allerede tilsluttet Vandsam, og derfor vil kassebeholdningen ved overdragelsestidspunktet blive overført til forbrugerne gennem lavere takster i en periode. Der er desuden udsigt til prisfald for kunderne i Ring Vandværk på omkring 1.000 kroner om året fra 2020 for en gennemsnitlig familie, mens Vester Alling Vandværks kunder kan forvente uændrede priser. 

 

 

FAKTA:

•AquaDjurs A/S er et non-profit-selskab, der er ejet af Norddjurs Kommune. 

•AquaDjurs har i forvejen omkring 1.700 vandkunder i den vestlige del af Norddjurs Kommune og driver derudover kloakforsyningen i hele Norddjurs. 

•De tre vandværker i Auning, Ring og Vester Alling har i alt omkring 1.460 kunder, som nu overgår til AquaDjurs.

•Alle henvendelser vedrørende vandforsyningen i de tre vandværker sker fremover til AquaDjurs

•Bestyrelserne i de tre vandværker fortsætter, indtil de praktiske forhold er afsluttet, hvorefter vandværkerne formelt opløses.

•Forbrugerne er repræsenteret i AquaDjurs bestyrelse med to pladser, og der er valg igen i 2021.