Tilslutning af Lime

I samarbejde med Niras og Gjerstrøm går AquaDjurs i gang med at etablere en vandforsyningsledning til Lime. Arbejdet forventes udført i efteråret 2020. 

Lime Vandværk blev pr. 1. juli 2020 sammenlagt med AquaDjurs. Når forsyningsledningen er etableret, vil Lime Vandværks produktionsanlæg blive nedlagt. Lime vil herefter få drikkevand produceret af Vandsam A/S.