Tangkæret - en naturperle tæt på byen

AquaDjurs er stolt af at have bidraget til at der nu er skabt et meget flot og rekreativt område i Ørsted. Den nye sø er etableret som et regnvandsbassin for at sikre Stenalt Bæk mod overbelastning ved kraftige regnskyl samt for at rense regnvandet for diverse forurenede partikler fra byens veje og parkeringsarealer. Norddjurs Kommune har lagt areal til projektet samt etableret broer og stier. AquaDjurs har etableret selve søen. Skiltene i området er et fælles projekt.

Alt i alt et projekt der klart viser hvad der er muligt, når der arbejdes sammen om de for borgerne gode løsninger både med hensyn til vandmiljøet, men ikke mindst med udgangspunkt i de rekreative værdier som kan indgå i lokalsamfundets hverdag.

Alternativet kunne have været et nedgravet betonbassin eller et åbent bassin med stejle skrænter og et 2 meter højt hegn omkring, hvis fokus alene havde vært på at sikre Stenalt Bæk.


Tekst: Ulrik Christensen, Teknisk Chef, AquaDjurs A/S

 

Læs den interessante artikel fra Folkebladet Djursland fra tirsdag den 7. juni 2016:  "Tangkæret - en naturperle tæt på byen".