Efter strømafbrydelsen

Når strømmen vender tilbage, og du får strøm i huset, er der også strøm til vandforsyningen og spildevandshåndteringen. 

Vent dog gerne med at bruge drikkevand eller skylle spildevand ud i kloakken til du har behov for det, så vores systemer ikke bliver unødigt overbelastet. 

Det vil give et stort pres på ledningsnettet og pumperne og øge risikoen for brud og skader, hvis alle forbrugere lukker op for hanerne og skyller ud i afløbene umiddelbart efter en strømafbrydelse.