Modtagelse af slam

Bredstrup Renseanlæg modtager slam fra renseanlæg, septiktanke og samletanke m.m.

Anlægget modtager ikke kemikalie- og farligt affald samt andet affald, der ikke kan gå ind under ovenstående definition.

Afvandet slam modtages ikke.

 

Takster for behandling af slam/fedt:

Behandling_slam_fedt_2018

Taksterne for 2019 er godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 11. december 2018.

Behandling_slam_fedt_2019