Modtagelse af slam

Bredstrup Renseanlæg modtager slam fra renseanlæg, septiktanke og samletanke m.m.

Anlægget modtager ikke kemikalie- og farligt affald samt andet affald, der ikke kan gå ind under ovenstående definition.

Afvandet slam modtages ikke.

 

Takster for behandling af slam/fedt:


Behandling_slam_fedt_2017

Behandling_slam_fedt_2018