Den lovbestemte afdragsordning

Hvis du har fået et påbud om forbedret spildevandsrensning eller tilslutning til kloak, kan du nu søge kommunen om dispensation for tidsfristen og søge om en afdragsordning.  

Ansøgning om minimumsfrist og afdragsordning

I teksten kan du finde ansøgningsskemaet, samt vejledningen dertil.