AquaDjurs frontselskab 2017, 2020 og 2021

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udnævnt AquaDjurs som vandbranchens frontselskab tre gange indenfor de seneste fem år; 2017, 2020 samt 2021.

AquaDjurs er således et nationalt forbillede i forhold til effektiv drift og effektive investeringer.

Som led i skabelse af et konkurrenceudsat marked bliver der foretaget en benchmarking af vandselskaberne. Resultaterne bruges til at fastsætte individuelle effektiviseringskrav, hvis størrelse bliver fastlagt ud fra de mest effektive selskaber. 

At blive udpeget som frontselskab er ikke et mål i sig selv, men er et synligt bevis på, at den udvikling og omstilling AquaDjurs har været igennem, harmonerer med intensionerne på nationalt plan.