Skoletjeneste for vand

Velkommen til AquaDjurs’ vandforsyning 

 

Har I sat vand på skoleskemaet, stiller vi vores viden til rådighed.

Vi har lagt vores vandforsyning om for at sikre vores vand mod eventuelle fremtidige forureninger af pesticider og nitrat m.m. Siden 2018 er vandet blevet produceret på et nyt vandværk som er beliggende nord for Auning.

Vandet pumpes op af jorden under Løvenholm Skoven og behandles i et helt nyt og moderne vandværk. Boringerne ligger i den vestlige kant af skoven, fordi vandet strømmer fra skoven mod vest. Derfor håber vi på, at vandet altid vil være rent.

Der er mulighed for at komme ind og se vandværket. Ønsker I at besøge det, skal I kontakte Brian Pedersen, brp@aquadjurs.dk

Der er normalt lukket for adgang til det nye vandværk, men der er store vinduer i, så I kan se beholdere og pumperne, hvis I kommer forbi.

 

Opgaver om vand

I kan finde opgaver om vand på Norddjurs Vandråds hjemmeside. Norddjurs Kommunes naturfagsnetværk stiller i samarbejde med Norddjurs Vandråd materiale-kasser til rådighed, hvis I vil lave vandanalyser. Kasserne skal bestilles gennem skolebiblioteket. Der er lærer- og elevvejledning i kassen og på Norddjurs Vandråds hjemmeside.

 

Fakta om vandet

Her kan I finde oplysninger om vandkvaliteten i vores forsyningsområde: