Skoletjeneste for spildevand

Billede
Renseanlæg

 

Velkommen til AquaDjurs’ renseanlæg

Her kan I blive klogere på hvordan spildevandet håndteres - fra forbruger til rensning, med fokus på rensningen af spildevandet.

Rundvisning
AquaDjurs tilbyder rundvisning på Fornæs, Mørke og Boeslum renseanlæg med fokus på folkeskolens udskolingsklasser og videregående uddannelsesinstitutioner. Andre interesserede er også velkommen efter nærmere aftale.

Da en del af besøget foregår udendørs, anbefaler vi, at besøget planlægges til at finde sted i april/maj eller august/september måned. Vi henstiller til, at man sørger for en praktisk beklædning i forbindelse med besøget under hensyn til den aktuelle vejrsituation.

Der er plads til én klasse ad gangen (som udgangspunkt maks. 25 elever pr besøg). Vi forventer ligeledes, at der i forbindelse med besøget deltager det  nødvendige antal lære/repræsentanter fra skolen. 

Et besøg på et af renseanlæggene varer ca. 2 timer.

Aftal tid til besøget i god tid.

For nærmere information/aftale kontakt Jess Oredsen, jko@aquadjurs.dk

Få optimal udnyttelse af besøget
For at besøget hos AquaDjurs A/S skal blive en succes, opfordre vi til at man i klassen har arbejdet med emnet i én eller anden form inden besøget.

Forberedelsen kan tage afsæt i oplægget på http://www.vandetsvej.dk/spildevand-og-rensning.

Det er vores mål at besøget skal synliggøre formålet med og arbejdet med håndtering/rensning af spildevandet.