Separatkloakering af Solhøj i Vivild og Skovvænget i Gjesing

AquaDjurs skal i 2017 separatkloakere kloak i Gjesing på Skovvænget, Vivild på Solhøj.

Entreprenør bliver Entreprenørfirmaet Erik Pedersen fra Ørsted.

Tidsplanen for arbejdet er ikke endeligt fastlagt endnu.

 

Geolocation