Separatkloakering af Solhøj i Vivild og Skovvænget i Gjesing

AquaDjurs har i 2017 separatkloakeret kloak i Gjesing på Skovvænget, Vivild på Solhøj.

Entreprenør er Entreprenørfirmaet Erik Pedersen fra Ørsted.

Arbejdet på Skovvænget i Gjesing blev lidt forsinket, og arbejdet forventes færdigt i april 2018.

 

På Solhøj i Vivild kan grundejere allerede nu godt gå i gang med at få separeret kloak på egen grund. Alt spildevand skal tilsluttes den nye skelbrønd. Regnvand skal forblive i den eksisterende ledning. Kommunen vil snarligt varsle påbud om separering.

 

Spørgsmål til projektet kan stilles til AquaDjurs

Poul Rasmussen, 2488 9727

ptr@aquadjurs.dk

 

Geolocation