Separatkloakering af Glesborg

En større renovering af de offentlige kloakledninger i Glesborg er nu færdig. Fra 2014 til 2016 er næsten hele Glesborg blevet separatkloakeret..

Kloaksystemet er blevet separeret. Det betyder, at regnvandet og spildevandet adskilles og løber i hver sin kloak. Vi har sendt en folder ud til grundejerne om arbejdet.

Læs  Infofolder Glesborg.

Den sidste del af arbejdet bliver nu at endeligt få regnvand og spildevand separeret ved pumpestationen på Håndværkervej.

Arbejdet ble udført af entreprenørfirmaet Gert Møller.

Entrepriseleder Christian Jensen, 2080 2313.

Entrepriseleder Kim Møller, 4029 2313.

Rådgiver, projektleder, Stefan Keller fra EnviDan A/S, 2715 3738.

Bygherre, ingeniør, Poul Rasmussen fra AquaDjurs A/S, 2488 9727.

 

 

Geolocation