Ledningsbrud – Reduktion i vandafledningsbidraget

Ved brud på vandforsyningsledninger og installationer til boligejendomme eller virksomheder, kan der gives reduktion i vandafledningsbidraget, såfremt dokumentation for bruddet foreligger, f.eks. i form af dokumentation fra det VVS-firma, som har repareret bruddet.

Endvidere skal der være dokumentation for, at vandet ikke er tilledt AquaDjurs´ spildevandsanlæg, f.eks. ved tegninger, fotos eller nærmere redegørelse.

Der kan ikke opnås reduktion for vandspild på under 30 m3. En reduktion i forhold til vandspild over 30 m3 forudsætter dog, at det beregnede vandspild udgør mindst 10 % af det gennemsnitlige vandforbrug over de seneste 5 år.