Forbrugsafregning

  • Årsafregningen m/ 1. aconto udsendes sidst i februar 2021, med betaling primo marts 2021. Årsafregningen indeholder en opgørelse over forbrug og betalinger i 2020, samt 1. aconto for 2021. Aconto 2021 beregnes ud fra det faktiske forbrug i 2020. 

 

  • 2. aconto udsendes sidst i august 2021 med betaling primo september 2021.    Hvis du forventer en væsentlig ændring af vandforbruget i 2021, er du meget velkommen til at kontakte os.

    Såfremt der er spørgsmål er du velkommen til at kontakte os pr. mail – infomail – eller pr. tlf. 2469 4200