Forbrugsafregning

  • Årsafregningen m/ 1. aconto udsendes sidst i februar 2020, med betaling primo marts 2020. Årsafregningen indeholder en opgørelse over forbrug og betalinger i 2019, samt 1. aconto for 2020. Aconto 2020 beregnes ud fra det faktiske forbrug i 2019. 

 

  • 2. aconto udsendes sidst i august 2020 med betaling primo september 2020.    Hvis du forventer en væsentlig ændring af vandforbruget i 2020, er du meget velkommen til at kontakte os.

    Såfremt der er spørgsmål er du velkommen til at kontakte os pr. mail – infomail – eller pr. tlf. 2469 4200