Strategiplan 2023 – 2026 AquaDjurs A/S

AquaDjurs har en 4 årig rullende strategiplan, der betyder, at vi løbende kan tilpasse os i forhold til ændrede rammevilkår og muligheder. Vores strategi 2023 - 2026 bygger oven på strategien fra de forgangne år, der har udviklet AquaDjurs til at være blandt frontselskaberne i den danske vandsektor. 

Formål
AquaDjurs sørger for rent vand.

Vision
Alle har ret til rent vand – i hanen og havet.

Forretningsområder
AquaDjurs arbejder med 3 forretningsområder:

•   Drikkevand
•   Spildevand
•   Klimatilpasning

Strategiske fokusområder
Strategiplanen har tre overordnede fokusområder, der skal bidrage til at styrke fokuseringen i den strategiske udvikling frem mod 2026:

•   Kunden i centrum
•   Ét vandselskab på Djursland
•   Grøn profil
•   Lokal værdiskabelse

FN`s verdensmål
FN`s verdensmål er med til at sætte retningen, idet AquaDjurs har valgt et fokusere på fire primære mål:

•   Rent vand og sanitet (verdensmål nr. 6)
•   Bæredygtige byer og lokalsamfund (verdensmål nr. 11)
•   Klimaindsats (verdensmål nr. 13)
•   Livet i havet (verdensmål nr. 14)

Vores strategi er illustreret i et 'strategihus', der udgør rammen for, hvor vi ønsker at bevæge os hen.Se hele strategiplanen AquaDjurs Strategiplan 2023-2026.