Facts om AquaDjurs

Vandsforsyning
AquaDjurs sørger for rent vand i den vestlige del af Norddjurs Kommune, og er en del af Vandsam (tidligere Vandsamarbejde Vest Djursland). Et samarbejde som blev startet af 5 private vandværker og AquaDjurs. Fra januar 2018 leverede Vandsam vand til AquaDjurs´s distributionsvandværker beliggende i Allingåbro, Lystrup/Nørager og Udbyhøj. 

I 2019 overtog AquaDjurs vandværkerne i Auning, Ring og Vester Alling. Alle tre vandværker får vand fra Vandsam. Fra den 1. juli 2020 overtager AquaDjurs Lime Vandværk.

Vandsam er et nyt fælles produktionsvandværk, som er bygget nord for Auning, og som indvinder vand fra Løvenholmskoven.

Samlet køber AquaDjurs ca. 350.000 m3/år af Vandsam og distribuere det via et 191 km. ledningsnet til 6.300 kunder og virksomheder.

Spildevandsforsyning

Spildevandsrensningen foregår på Fornæs renseanlæg kombineret med, at spildevandet fra den vestlige del af kommunen ledes til rensning på Randers Centralrenseanlæg. 20 % af belastningen på Fornæs kommer fra Syddjurs Kommune. Derudover driver vi et lavteknologisk anlæg på Anholt.

AquaDjurs behandler årligt 4,2 mio. kubikmeter spildevand. Fra Norddjurs Kommune kommer spildevandet fra 16.150 kunder, håndteret via 210 pumpestationer og 1.150 km. ledningsanlæg.