Facts om AquaDjurs

Vandsforsyning
AquaDjurs sørger for rent vand i den vestlige del af Norddjurs Kommune, og er en del af Vandsam (tidligere Vandsamarbejde Vest Djursland). Et samarbejde der består af 5 private vandværker og AquaDjurs. Fra januar 2018 leverer Vandsam vand til AquaDjurs´s distributionsvandværker beliggende i Allingåbro, Lystrup/Nørager og Udbyhøj. 

Vandsam er et nyt fælles produktionsvandværk, som er bygget nord for Auning, og som indvinder vand fra Løvenholmskoven.

Samlet køber AquaDjurs ca. 195.000 m3/år af Vandsam og distribuere det via et 110 km. ledningsnet til 1.800 kunder.

Spildevandsforsyning
Spildevandsrensningen foregår på Fornæs renseanlæg kombineret med, at spildevandet fra den vestlige del af kommunen ledes til rensning på Randers Centralrenseanlæg. 20 % af belastningen på Fornæs kommer fra Syddjurs Kommune. Derudover driver vi to lavteknologiske anlæg, hvoraf det ene ligger på Anholt.

AquaDjurs behandler årligt 4,2 mio. kubikmeter spildevand. Fra Norddjurs Kommune kommer spildevandet fra 16.150 kunder, håndteret via 210 pumpestationer og 1.150 km. ledningsanlæg.