Facts om AquaDjurs

Vandsforsyning
AquaDjurs sørger for rent vand i den vestlige del af Norddjurs Kommune, og er en del af Vandsam (tidligere Vandsamarbejde Vest Djursland). Et samarbejde der består af 5 private vandværker og AquaDjurs. Indtil 2018 leverer AquaDjurs vandet fra 3 vandværker beliggende i Allingåbro, Lystrup Strand og Udbyhøj. Der produceres knap 200.000 kubikmeter pr. år, distribueret via 110 km. ledningsanlæg til 1.800 kunder.

Fra 2018 leveres vandet fra et fælles vandværk under Vandsam kombineret med, at de eksisterende vandværker fortsætter som distributionsvandværker.

Spildevandsforsyning
Spildevandsrensningen foregår på Fornæs renseanlæg kombineret med, at spildevandet fra den vestlige del af kommunen ledes til rensning på Randers Centralrenseanlæg. 20 % af belastningen på Fornæs kommer fra Syddjurs Kommune. Derudover driver vi to lavteknologiske anlæg, hvoraf det ene ligger på Anholt.

AquaDjurs behandler årligt 4,2 mio. kubikmeter spildevand. Fra Norddjurs Kommune kommer spildevandet fra 16.150 kunder, håndteret via 210 pumpestationer og 1.150 km. ledningsanlæg.

 

 

 

 

Du bruger i gennemsnit 125 liter vand dagligt.