Facts om AquaDjurs

Vandsforsyning
AquaDjurs er Norddjurs Kommunes største distributionsvandværk, som distribuere drikkevand til en del bysamfund på det vestlige Djursland (Lime, Ring, Vester Alling, Auning, Allingåbro, Nørager, Lystrup, Hevring, St. Sjørup Strand, Udby og Udbyhøj).

 Vandsam er et fælles produktionsvandværk, som er bygget nord for Auning, og som indvinder vand fra Løvenholmskoven.


Samlet køber AquaDjurs ca. 500.000 m3/år af Vandsam og distribuere det via et 216 km. ledningsnet til 8.000 kunder og virksomheder.

Spildevandsforsyning

Spildevandsrensningen foregår på Fornæs renseanlæg kombineret med, at spildevandet fra den vestlige del af kommunen ledes til rensning på Randers Centralrenseanlæg. 20 % af belastningen på Fornæs kommer fra Syddjurs Kommune. Derudover driver vi et lavteknologisk anlæg på Anholt.

AquaDjurs behandler årligt 4,2 mio. kubikmeter spildevand. Fra Norddjurs Kommune kommer spildevandet fra 16.150 kunder, håndteret via 210 pumpestationer og 1.150 km. ledningsanlæg.