Ejerstrategi

Norddjurs Kommune har den 22. august 2017 godkendt en ny ejerstrategi for AquaDjurs A/S.

Ejer strategien fastlægger en række strategiske målsætninger for selskabet, mens den konkrete udmøntning af strategien varetages af selskabets bestyrelse og direktion. Læs mere i _ejerstrategi_for_Aquadjurs_as