Om AquaDjurs

AquaDjurs A/S er dannet den 1. oktober 2008 og har overtaget alle offentlige spildevandsanlæg i Norddjurs Kommune samt 4 kommunale vandværker beliggende i tidligere Rougsø Kommune (Tøjstrupvejens, Lystrup Strand, Nørager og Udbyhøj vandværker). Nørager vandværk er dog nedlagt i 2015.

Selskabets formål er at drive og udvikle de overtagne forsyningsaktiviteter på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne samt sikre en spildevands- og drikkevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til både forsyningssikkerhed og naturen.