Om AquaDjurs

AquaDjurs sørger for rent vand
Rent drikkevand og hygiejnisk håndtering af spildevand er en forudsætning for god folkesundhed. AquaDjurs varetager udvikling af spildevandsforsyningen i Norddjurs Kommune, samt vandforsyning i den vestlige del af Djursland. 

AquaDjurs A/S blev stiftet i 2008 efter udskillelse fra den kommunale forvaltning. Selskabets formål er at drive og udvikle forsyningsaktiviteterne på en effektiv måde, der er gennemskuelig for kunderne samt sikre en spildevands- og drikkevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til både forsyningssikkerhed og natur.

AquaDjurs har sammen med Syddjurs Spildevand et fælles serviceselskab benævnt DjursSam, der varetager en række fællesfunktioner i de to selskaber. AquaDjurs er desuden en del af Vandsam, der forestår indvinding og produktion af drikkevand til den vestlige del af Djursland. Produktionsselskabet ejes sammen med Vivild og Øster Alling Vandværker.