Mystisk forurening af sø bekymrer borgere i området

- Mit gæt er, at folk ikke ved, hvad de gør, når de hælder spildevand i rendestenen

Ørsted: Hvad sker der lige for vandet i søen? spørger Kian Jørgensen, der torsdag aften lagde et billede af regnvandssøen i Ørsted på facebook. Billedet viser en vandoverflade, der nærmest er mælkehvid, men med mindre områder, der fremstår helt gule. 

Opslaget har fået flere af borgerne i Ørsted til at reagere, blandt andre Henrik Schmidt, som til Randers Amtsavis fortæller, at det bestemt ikke er første gang han oplever fænomenet.

- Jeg kommer jævnligt i området omkring søen, som jo er et naturskønt sted. Men det er nok tredje eller fjerde gang, jeg har set en lignende forurening af vandet, siger Henrik Schmidt, som også har et bud på årsagen:
- Der er stadig folk, som enten af ligegyldighed eller uvidenhed hælder alt muligt i afløbene ved vejenes rendesten. Jeg har selv været vidne til at nogen har hældt tapetklister og andre malerrester i afløbet og sågar set en mand tømme sit kemiske campingvognstoilet ud i rendestenen, lyder det fra Henrik Schmidt.

Han mener, at mange borgere endnu ikke er klar over, at regnvand og spildevand ledes væk i hver sin rørledning, og at det betyder, at alt, hvad man hælder i ristene langs rendestenene, føres ud i regnvandssøen.

- Med andre ord mener jeg, at der ligger et kæmpe arbejde med at lære folk, hvordan man håndterer sit spildevand. Det er jo brandærgerligt, når vi nu har fået så dejligt et naturområde, at det så skal ødelægges, fordi folk forurener vandet på den måde, siger Henrik Schmidt og fortsætter:- Jeg har faktisk gennem flere år undret mig over, hvorfor der ikke er flere fugle i området omkring søen. Det vil der normalt være den slags steder, og der har da også været fugle, som har slået sig ned. Men de er forsvundet igen.

Endelig undrer han sig over, at der ikke findes en eneste skraldespand i den skønne lille oase.
- Mange, inklusive mig selv, tager jo vores affald med og skiller os af med det, når vi kommer hjem eller møder en skraldespand. Men ikke alle. Jeg synes, vi burde passe bedre på vores naturområder, siger han.

Amtsavisen har kontaktet direktør Palle Lyngsø Mikkelsen, Aqua Djurs, der for cirka otte år siden var med til at etablere regnvandssøen. Han havde ikke hørt om fænomenet med det hvide vand, men foranlediget af vores henvendelse bad han driftslederen i området om at tage ned og kigge på det.

- Han kunne bekræfte, hvad billederne på facebook også viste. Ved første øjekast ligner det kalk, som er blevet ledt ud i søen, for der er tale om et hvidt, bundfældeligt stof, fortæller Palle Lyngsø Mikkelsen. Aqua Djurs har på baggrund af observationerne mandag eftermiddag orienteret miljømyndigheden i Norddjurs Kommune og har selv sat gang i en tv-inspektion af de opstrøms liggende ledninger. 28. august var Ørsted og omegn ramt af et voldsomt skybrud, og det kan ifølge Palle Lyngsø Mikkelsen ikke udelukkes, at der er en sammenhæng med det. 

- Er det tilfældet, kan man jo i hvert fald sige, at bassinanlægget, altså søen, har fungeret efter hensigten, nemlig at beskytte det nedstrømsliggende vandløb, Tangkærgrøften, påpeger Palle Lyngsø Mikkelsen.

Søen er med andre ord teknisk set et regnvandsudligningsbassin, der er udlagt som et rekreativt naturområde. Det blev anlagt i 2014 i et samarbejde mellem blandt andre Ørsted Borgerforening, Aqua Djurs og Norddjurs Kommune.

Ørsted har separatkloak, hvilket betyder at regn- og spildevand afledes i hver sin ledning. Regnvandet fra den nordlige og nordvestlige del af Ørsted afledes til bassinet, hvor det forsinkes inden udledning til Tangbækken.

Hos Norddjurs Kommune siger teamleder i Natur og Miljø Heidi Jensen, at henvendelsen fra Aqua Djurs ikke umiddelbart får kommunens folk til at rykke ud akut.
- Men vi vil naturligvis følge udviklingen og holde øje med søen med henblik på at tage stilling til, hvad der eventuelt skal gøres af tiltag, siger hun og tilføjer:
- Måske har vi en opgave med at informere borgerne om, hvor afløbene langs vejene fører hen. For jeg tror da bestemt, det skyldes uvidenhed, når nogle borgere hælder ting som de nævnte i afløbene.