Mere slam og spildevand giver bedre økonomi

Regnskabet i AquaDjurs endte sidste år med et resultat, der var 3,5 mio. kroner bedre end ventet
Der er penge i skidtet. Jo mere spildevand og slam, AquaDjurs kan rense på Fornæs Renseanlæg, jo bedre udnyttes kapaciteten, og det er godt for økonomien. AquaDjurs tog et nyt modtageanlæg i brug i 2020, der har gjort det muligt at modtage mere spildevand fra industrien og slam fra private septiktanke bl.a. i samarbejde med Reno Djurs.

”Det har øget omsætningen med flere millioner, og det kan vi se på bundlinjen i regnskabet,” fortæller direktør Palle Mikkelsen.

Det kommunalt ejede vandselskab, AquaDjurs, fremlagde regnskabet på generalforsamlingen 6. maj. Selvom 2020 endte med et underskud på 5,5 mio. kroner, så var det 3,5 mio. kroner bedre end forventet. 

”AquaDjurs er et non-profit-selskab, der skal hvile i sig selv. Målet er altså ikke at skabe overskud, men at sikre attraktive og stabile priser, uden at der efterlades en regning til eftertiden,” sagde formand Bente Hedegaard.

Blandt de billigste
Underskuddet er ikke noget problem. Det bliver opvejet af overskud andre år. Og når AquaDjurs i 2020 leverer et resultat, der er 3,5 mio. kroner bedre end forventet, så er helt i tråd med flere års veldrevet forretning. AquaDjurs har centraliseret, digitaliseret og samarbejdet sig til en meget effektiv drift de seneste 10-12 år. 

Hvert år vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen hvilke vandselskaber i landet, der er mest effektive og bedst til at udnytte kapaciteten. I tre ud af de seneste fem år er AquaDjurs blevet fremhævet som frontselskab. Og det kommer kunderne til gavn i form af lave priser.

”Fokus og stram økonomisk styring har betydet uændrede priser for spildevand siden 2015, hvilket i nutidskroner reelt svarer til en prisnedsættelse på omkring 2 kr./m3. AquaDjurs er på spildevandsområdet blandt de billigste selskaber i Businessregion Aarhus,” kunne Bente Hedegaard fortælle.

Sælger dobbelt så meget vand på to år
AquaDjurs leverer også rent vand fra det fællesejede vandværk, VandSam i Auning, til kunder på den vestlige del af Djursland. Rent vand stod for godt 6 mio. kroner af den samlede omsætning i AquaDjurs på 68 mio. kroner i 2020. Også her er der vækst. 

Flere og flere almene vandværker vælger i samspil med AquaDjurs at indgå i et større fællesskab om at forsyne kunderne med vand. I 2018 solgte AquaDjurs således vand til 1.729 forbrugssteder. I 2020 var det steget til 3.539 forbrugssteder. Det er mere end en fordobling. 

”Forsyningsområdet under AquaDjurs er i det forgange år udvidet, da Lime og Udby vandværker valgte at blive en del af fællesskabet under AquaDjurs. En trend der forventes at fortsætte de kommende år. Bl.a. er St. Sjørup Strand Vandværk på vej,” sagde direktør Palle Mikkelsen på generalforsamlingen. 

Den gode økonomi og drift får ikke AquaDjurs til at læne sig tilbage og slappe af. Der er fortsat fokus på at investere i ny teknologi og samarbejde der, hvor det giver mening i forhold til at sikre bedre økonomi og miljø. 

AquaDjurs er begyndt at modtage og rense mere industrispildevand og slam fra tankvogne. Det er godt for økonomien. Foto: AquaDjurs

FAKTA og NØGLETAL:

•AquaDjurs er et non-profit aktieselskab. Norddjurs Kommune ejer aktierne
•AquaDjurs ejer kloaknettet og renser alt spildevand i Norddjurs Kommune
•AquaDjurs driver desuden vandforsyning på det vestlige Djursland og ejer en del af produktionsselskabet Vandsam A/S
•Omsætning 2020: 68,3 mio. kr.
•Resultat 2020: - 5,5 mio. kr.
•Spildevandstakst 2020: 26 kr./ m3 + moms
•Vandtakst 2020: 5,5 kr./ m3 + moms
•Egenkapital 2020: 990 mio. kr.
•Antal fuldtidsbeskæftigede: 18 (+ 4 i serviceselskabet DjursSam, der ejes sammen med Syddjurs Spildevand)
•Årsrapporten for 2020 kan læses på www.aquadjurs.dk