Mekanisk forbehandling

Arbejderne med byggeriet af en ny forbehandler bygning på Fornæs Renseanlæg er nu for alvor kommet i gang.

Bygningen laves som erstatning for den forbehandling, som i dag sker på Bredstrup. Bredstrup stod over for en større renovering og har en bygningsmasse, som ikke mere er tidssvarende.

I forbindelse med forbehandler bygningen laves der et sand- og fedtfang, hvilket gør at hele renseprocessen nu samles på Fornæs renseanlæg.

Byggeriet forventes at stå færdig over sommeren 2019.