Mekanisk forbehandling

Arbejderne med byggeriet af en ny forbehandler bygning på Fornæs Renseanlæg er nu for alvor kommet i gang.

Bygningen laves som erstatning for den forbehandling, som i dag sker på Bredstrup. Bredstrup stod over for en større renovering og har en bygningsmasse, som ikke mere er tidssvarende.

I forbindelse med forbehandler bygningen laves der et sand- og fedtfang, hvilket gør at hele renseprocessen nu samles på Fornæs renseanlæg.

Byggeriet forventes at stå færdig i foråret 2019.

     

Åstrup Mark Pumpestation

Parallelt med opførelsen af forbehandler bygning på Fornæs renseanlæg renoveres indløbspumpestationen på Åstrup mark.

Pumpestationen er knudepunktet for alt vand, som ledes til renseanlægget, hvorfor det er vigtigt, at den holdes i god stand. Pumpestationen er etableret sammen med renseanlægget i 1990.

Renoveringen forventes afsluttet primo 2019.