Lystrup, klimatilpasning og regnvandsbetingede udledninger

Med henblik på klimatilpasning og optimering af de regnvandsbetingede udledninger fra Lystrup har AquaDjurs igangsat en række forundersøgelser og herunder udarbejdelse af projektgrundlag for en ny regnvands sø. Anlægsarbejdet forventes udført i 2023.

Projektleder: brp@aquadjurs.dk

Geolocation