Lime Vandværk er nu historie

Det er en lettet bestyrelse, der fremover lader AquaDjurs sørge for rent vand i hanerne i de 300 husstande

Det er snart slut med at drikke vand, der er pumpet op af jorden under markerne øst for Lime. Det forbrugerejede Lime Vandværk overdrog formelt forsyningspligten til AquaDjurs 1. juli. Det sidste punktum blev sat i begyndelsen af december, hvor en sidste generalforsamling besluttede at likvidere det gamle selskab og overdrage alle aktiver til AquaDjurs. 

Hvis alt går efter planen, lukker de lokale boringer lige efter jul. Derefter vil drikkevandet til de cirka 300 husstande komme fra det blot tre år gamle, fællesejede vandværk i Auning, Vandsam. 

I løbet af efteråret er der trukket nye vandrør til Lime Vandværk. Vandet vil fremover komme fra Løvenholmskoven, og de lokale boringer lukker lige efter jul. Copyright foto Lone Bolther Rubin.

En stor lettelse for formanden
Det er den nu afgåede formand for Lime Vandværk, Kenneth Vadstrup, rigtig, rigtig glad for.

”Det er en lettelse. Det var ved at være for meget for en frivillig bestyrelse at drive en fødevarevirksomhed med forsyningspligt. Jeg kunne godt føle mig presset af driftsstop, fejl på ledningen og landmænd, der ikke havde vand til deres dyr. Nu er opgaven i hænderne på et professionelt vandselskab, og vandet er noget af det reneste, vi kan få på Djursland,” fortæller han.

Kenneth Vadstrup har været formand siden 2009. Han arbejdede i gennemsnit fire timer om ugen for vandværket og kunne aldrig vide, hvornår han blev ringet op med et problem. Dertil kom bekymringer med stigende krav fra myndighederne og en forurenet vandboring. Det var svært at rekruttere til bestyrelsen, og normalt dukkede kun 5-10 personer op til generalforsamlingerne.

”Folk forventer bare, at der kommer vand ud af hanen. De tænker ikke så meget over, at de selv er medejere,” siger Kenneth Vadstrup.

Derfor tror han heller ikke, der er nogen, der kommer til at savne indflydelse med det nye ejerskab. Nu er der vagttelefon 24-7, og problemer bliver hurtigt løst af fagfolk. Det er det, folk forventer i dag.

”Og ellers kan man jo stille op til forbrugervalget til AquaDjurs’ bestyrelse,” konstaterer Kenneth Vadstrup.

Slipper for store investeringer
Hvis Lime Vandværk skulle fortsætte som forbrugerejet, skulle de bl.a. lave en ny vandboring og sikre 87 hektar landbrugsjord mod udledning af kvælstof og pesticider. Landmændene skulle kompenseres, og det ville koste en gennemsnitlig husstand 725 kroner om året i 30 år. Alternativet var at få vandet et andet sted fra.

Bestyrelsen undersøgte muligheden for at fusionere med flere forskellige parter og valgte til sidst at pege på en sammenlægning med AquaDjurs. Det var den billigste og mest sikre løsning. Da den ekstraordinære generalforsamling blev spurgt, stemte 77 ud af 78 for. Derefter brugte bestyrelsen tre måneder på at få tilladelse til løsningen af Syddjurs Kommune. 

”Det har været en tidskrævende proces, men det er den bedste beslutning, jeg har været med til at tage i den tid, jeg har siddet i bestyrelsen. Ikke kun for mig, men for alle ejerne,” siger Kenneth Vadstrup.

En løsning – også for andre vandværker
Det er ikke første gang AquaDjurs overtager et vandværk og letter byrden for de frivillige bestyrelser. Sidste år valgte Ring, Vester Alling og Auning vandværker også at gå den vej. Og til nytår følger Udby Vandværk efter. Hver gang efter en model, som er tilpasset de lokale forhold.

”Vi presser ikke på, men vi vil gerne hjælpe, hvor vi kan. Selvom AquaDjurs ikke er forbrugerejet, så er det stadig et non-profit-selskab. Vi har pligt til at sikre sundt og rent vand til lavest mulige pris. Når fællesskabet bliver større, så bliver vi også mere robuste, når der skal investeres i ledningsnettet,” siger direktør i AquaDjurs, Palle Mikkelsen. 

 

I løbet af efteråret er der trukket nye vandrør til Lime Vandværk. Vandet vil fremover komme fra Løvenholmskoven, og de lokale boringer lukker lige efter jul. Copyright foto Lone Bolther Rubin.

FAKTA:

•AquaDjurs A/S er et non-profit-selskab, der er ejet af Norddjurs Kommune. 
•AquaDjurs forsyner i forvejen omkring 6.300 mennesker med drikkevand i den vestlige del af Norddjurs. 
•Forbrugerne er repræsenteret i AquaDjurs bestyrelse med to pladser, og der er valg igen i 2021.
•Vandsam producerer rent drikkevand fra Løvenholmskoven, som distribueres af de medejende fem vandværker, bl.a. AquaDjurs.