Valgresultat af kundevalg

Bjarne Bøhl og  Jørgen Andersen er valgt som kunderepræsentanter til bestyrelsen i AquaDjurs.

Max Varnum Pedersen er valgt til 1. suppleant og Jens Sørensen er valgt til 2. suppleant.

Stemmeprocenten var 4,3 %, hvilket er en del højre end ved sidste valg, hvor den lå på 2,7 %.

Nedenfor ses de individuelle stemmeantal.

 

Eventuelle klage over valget kan sendes til AquaDjurs på valg@aquadjurs.dk eller i et brev til AquaDjurs, Langagervej 12, 8500 Grenaa. 

Klagen skal være modtaget senest den 12. april 2021 kl. 8.00.