Stemmeberettigede

Hvem kan stemme og indstille kandidater?

Alle kunder i AquaDjurs kan stemme. Der er kun én stemme pr. bolig eller erhvervsejendom. Bor I flere sammen, skal I selv aftale, hvem der stemmer. 

Du er i øvrigt stemmeberettiget, hvis du opfylder følgende betingelser:

•  Du er myndig og bor eller har virksomhed i forsyningsområdet i valgperioden. Bor du i lejebolig skal du aftale med udlejer, hvem der stemmer – ellers er det den, der kommer først, der får lov.
•  Du afregner spildevand eller vand efter dit målte vandforbrug enten direkte til AquaDjurs eller til fx en udlejer.
•  Du ejer et sommerhus eller en bolig, hvor ingen andre har fast bopæl.

Se de nærmere regler i valgregulativ eller skriv til os på valg@aquadjurs.dk, hvis du er i tvivl, om du må stemme.

Sådan stemmer du:
Du stemmer elektronisk over internettet via vores valgportal. Brug dit NemID. På portalen bliver du automatisk guidet gennem valghandlingen. 

Du kan efter aftale grundet Covid 19 også møde op hos AquaDjurs og stemme via en computer. 

Du kan stemme i perioden fra 8. til 21. marts 2021. Valget gennemføres dog kun, hvis der er mere end to kandidater, der stiller op til valget. 

Hvem kan indstille kandidater – og hvordan?
Hvis du kan stemme, kan du også være stiller. Dvs. anbefale en kandidat til bestyrelsen med din underskrift. Stillere skal underskrive via deres NemID. 

Du kan dog ikke være stiller for en kandidat, hvis du bor i samme husstand som kandidaten. 

Kandidaten behøver ikke at være stemmeberettiget eller bo i forsyningsområdet. Kandidaten skal selv melde sig som kandidat, og skaffe underskrifter fra ti stillere.