Kogeanbefaling OPHÆVET - Vester Alling - 29. nov. 2019

Den 29. nov. 2019

Kogeanbefaling er OPHÆVET. Du kan nu igen drikke vandet.

Der er ikke længere for mange kim i drikkevandet. Det er derfor besluttet i samråd med Norddjurs Kommune og Sundhedsstyrelsen at kogeanbefalingen kan ophæves. Det drejer sig om alle ejendomme i Vester Alling. Læs evt. her.

Der er i dag uddelt sedler om ophævelse af kogeanbefalingen i alle postkasser i Vester Alling.

 

Den 23. nov. 2019

Vi har modtaget resultatet af vandprøven udtaget i tirsdags. Desværre er kimtallet stadig en anelse over grænseværdien. Den eneste måde, vi kan få antallet af kim ned under grænseværdien, er ved at skylle ledningerne. Vi fortsætter derfor med at skylle ledninger her i weekenden.

På mandag foretages der endnu en vandanalyse. Når vi sidst på ugen kender resultatet at prøven, laver vi en opdatering her på siden.

 

Den 19. nov. 2019

Resultatet af vandprøven viser, at indholdet af kim er faldet betydeligt, men det ligger desværre fortsat lidt over grænseværdien. Derfor opretholdes kogeanbefalingen. 

Kim er naturligt forekommende vand- og jordbakterier. Umiddelbart vurderer vi, at det høje kimtal skyldes sedimenter/biofilm i ledningsnettet. Der er IKKE fundet coliforme og E-coli i drikkevandet hvilket understøtter, at det ikke er en udefra kommende forurening. For at bringe kimtallet ned under grænseværdien, fortsætter vi med at skylle ledningerne i Vester Alling. Der vil snarest blive udtaget en ny vandprøve.

Følg med her på siden som opdateres, når vi har nye oplysninger.

 

 Den 14. nov. 2019

Vi har de sidste par dage skyllet ledningsnettet i Vester Alling. Samtidig har vi løbende foretaget egenkontrol af vandet, som nu viser at vandkvaliteten forventes at være tilfredsstillende. Derfor fik vi i går udtaget en akkrediteret vandanalyse, som vi får resultatet af på mandag.

Vi forventer, at resultatet af prøven viser, at vandkvaliteten er tilfredsstillende. Der vil herefter blive foretage endnu en vandanalyse, som også skal vise et tilfredsstillende resultat, før kogeanbefalingen kan ophæves.

Du kan følge med her på siden, som bliver opdateret, så snart vi har nye oplysninger.

Når kogeanbefalingen kan ophæves, vil du modtage en besked i din postkasse.

Den 12. nov. 2019

Vi har modtaget resultaterne af de vandprøver som blev udtaget i fredags. De viser at vandet fra vandværket er af fin kvalitet. Dog viser prøverne udtaget på ledningsnettet i Vester Alling at kimtallet fortsat er for højt. Derfor opretholdes kogeanbefalingen. Læs her.

Ledningsnettet gennem Vester Alling vil de kommende dage blive skyllet igennem, hvorefter der vil blive udtaget nye vandprøver.

Så snart vi har yderligere oplysninger, vil du kunne læse det her.

Vi beklager de gener kogeanbefalingen medfører.


Analyseresultat viser forhøjet kimtal men IKKE coliforme eller E-coli bakterier.

 

Vand