Kloakarbejdet på A16 er færdig

En måned før planlagt er renoveringen af kloakken på A16 i Auning færdiggjort:-).


I løbet af sommeren/efteråret skulle kloakken på A16 i Auning ved Vestergade renoveres. Området var fælleskloakeret, men er nu separeret, dvs. at regnvand og spildevand ledes i hver sin ledning.

At arbejdet er færdiggjort på A16 en måned før planlagt skyldes et perfekt samarbejde imellem vores entreprenør VAM, vores rådgiver Envidan, Norddjurs Kommunes vejafdeling, Vejdirektoratet  og AquaDjurs som bygherre.

Trafikken har i renoveringsperioden været ledt uden om byen, via omkørslen ad Industrivej og Energivej. Omkørslen har fungeret perfekt og fuldt på højde med det, at køre igennem byen, som det jo normalt sker. Dette optimerede den del af projektet, desuden har entreprenøren arbejdet lidt længere flere dage om ugen. Samlet set en rigtig god historie til glæde for alle i Auning by, der driver forretning.

I løbet af efteråret afsluttes den sidste kloakrenovering i Auning.