Klimatilpasning

Under www.klimatilpasning.dk kan du som borger gå ind og se eksempler på lokal afledning af regnvand og om hvordan du kan klimasikre din bolig (f.eks. kælderoversvømmelse).