Klimasikring plus plus plus

Unikt samarbejde mellem foreninger, hal, skole, daginstitution, kommune og vandselskab er baggrunden for, at Auning nu får løst flere problemer OG får et aktivt samlingssted


Her er planen for området, tegnet af NIRAS.

Stemningen er høj i Auning
Endelig er der udsigt til at slippe af med en øjebæ af betonklodser og en farlig cocktail af børn, biler og busser omkring skole, hal og daginstitution. Samtidig bliver der plads til et nyt attraktivt samlingssted, hvor hele byen kan mødes om nye aktiviteter. 
Sdr. Fælledvej skal transformeres. Entreprenør Erik Pedersen fra Ørsted har vundet licitationen, budgettet holder og arbejdet går i gang nu. Det hele forventes at stå færdigt inden udgangen af året. 

Om at stå sammen og få ting til at ske 
”Det er et synligt bevis på, at når vi står sammen, så kan ting godt lade sig gøre. Det har været et fantastisk projekt at være med i, og vi er blevet bedre til at støtte hinanden,” siger Uffe Hjorth, der er formand for AIF Hallens Fond og Auning Svømmehal A/S.

Han er en af de mange, der har været involveret i samarbejdet om Sdr. Fælledvej. Et samarbejde, der egentlig handlede om klimasikring og trafiksikkerhed med henholdsvis AquaDjurs og Norddjurs Kommune som investorer, men som reelt har handlet om meget mere end det. 

Michael Christian Hansen fra rådgivningsfirmaet NIRAS har svinget dirigentstokken, og det har fået alle de mange forskellige interesser til at spille sammen på en helt ny måde. Og det lyder til, at de har ramt tonen. 

”Vi er blevet hørt. Vi får et visuelt helt anderledes udtryk omkring centret, og vi får plads til en aktivitetspark. Det projekt kører uafhængigt af det her, men det er fedt, at der er nogen, der har viljen og lysten til at skabe forandring,” siger formanden for AIK – Auning Idræts- og Kulturcenter, Jeppe Friis. 

To grundlæggende opgaver
Projektet består grundlæggende af to ting:

Et: Vandselskabet AquaDjurs skal beskytte området ved Auning Idræts- og Kulturcenter mod oversvømmelse. Centeret ligger lavt og er i klimamunde det, man kalder et hotspot med høj risiko for at blive oversvømmet i tilfælde af et skybrud, som der sandsynligvis vil komme flere af i en fremtid med klimaforandringer. 

To: Norddjurs Kommune skal øge trafiksikkerheden i et område, hvor der dagligt færdes rigtig mange børn og biler, og hvor parkeringsforholdene har resulteret i farlige situationer. 

Problemerne kan løses på flere måder, så når der nu alligevel skulle graves, inviterede kommunen og AquaDjurs områdets brugere til møder om, hvordan det skal fungere og se ud bagefter. Brugerne er repræsenteret af skolen, SFO’en, daginstitutionen, hallen og foreningerne. Møderne har både været politiske og teknisk nørdede.

”Det er jo deres område, og dem der skal se på det i mange år frem. En helhedsløsning kan løse mange problemer, hvis man kan blive enige. Det er lykkedes her, og vi får et flot projekt ud af det,” siger Michael Christian Hansen fra NIRAS.

Takket være unikt samarbejde er der udsigt til en meget bedre udsigt fra Auning Idræts- og Kulturcenter indenfor det kommende halve år. Foto Lone Rubin

Flytter med pengene til gavn for flere
Selve klimaløsningen leder regnvandet over jorden til nedsivning og tilplantede regnvandsbede. Det er efterhånden en foretrukken løsning frem for den klassiske med store rør og pumper under jorden. Det gør projektet særligt velegnet til helhedsløsninger. 

Anlæggene er synlige og kan placeres der, hvor det passer brugerne af området bedst. Samtidig er der penge til at reetablere området. De penge kan bruges mere kreativt end bare til asfalt, så det kan blive pænt og inspirerende. Men AquaDjurs må kun flytte med pengene – løsningen må ikke koste mere end en traditionel løsning.

Derfor har vandselskabet søgt den lokale udviklingspulje LAG Djursland, som har bevilget 400.000 kroner til ekstra forskønnelse, f.eks. til bænke og buske. En nystiftet forening går desuden i gang med at søge fonde og puljer til at etablere aktiviteter på området foran hallen. Indtil videre vil det blive sået til med græs.

Får betydning – også for tilflytning
I processen er det også lykkedes at få brugerne til at tage ejerskab og love at hjælpe med at passe området. Det gælder hallen, men også de brugere, der er mere perifere.

”Forandringen vil betyde mest for hallen og skolen, men det smitter også af på Mælkevejen. Derfor vil vi gerne være med til at løfte området bagefter med at samle papir op, feje og rive, så det bliver ved med at se flot ud,” siger områdeleder for dagpasning i Auning, Doris Bang.

Flere brugere peger på, at et velfungerende og aktivt område ikke kun betyder noget for dem, der bruger det. Det har også betydning for tilflytning og udvikling.

”Står du som familie og vil købe hus, så har det stor indflydelse, hvordan skole, idrætsfaciliteter og infratruktur hænger sammen. At der er gode stisystemer og at det er let at sende sine børn i skole,” vurderer centerleder i Auning Idræts- og Kulturcenter, Henrik Johansen.

Også sagt om projektet:
”Jeg er glad for, at vi kommer i gang. Sikker trafik og klimasikring er vigtige elementer. Det betyder også noget, at området også kommer til at fremstå pænt. Både for de daglige brugere og for Aunings ansigt udadtil.” Jens Meilvang, formand for Norddjurs Kommunes miljø- og teknikudvalg.

”Det er første gang, vi har lavet et projekt med så mange interessenter. Man starter med hver sin dagsorden, men vi var nødt til at se på helheden. Og når ildsjæle går sammen om at løfte en fælles opgave, så lykkes tingene. Det er rigtig positivt.” Bente Hedegaard, formand for AquaDjurs.

”Alle har haft ja-hatten på, og jeg er sikker på, at vi får et rigtigt flot område og en aktivitetspark til gavn for alle aldre.” Jeppe Friis, formand for Auning Idræts- og Kulturcenter (AIK).

”Indbydende udendørs arealer og god logistik øger interessen for hele området og markerer, at idrætscentret gerne vil være samlingssted. Det kommer til at summe af liv hele dagen.” Centerleder AIK, Henrik Johansen.

”Trafiksikkerheden er alfa og omega for mig. Samtidig får vi skabt et sted, hvor alle har lyst til at komme, også selvom man ikke skal i skole eller til fodbold.” Christina Mogensen, leder af Auning Skole.

”Jeg oplevede, at der var plads til visioner. Når vi alligevel skulle grave vejen op, hvordan kunne vi så gøre området attraktivt for alle. Vi ser frem til et område, hvor vi kan færdes sikkert og se på sommerfugle og insekter med børnene.” Doris Bang, områdeleder for dagpasning i Auning.

 

Fakta om helhedsløsningen:

Sdr. Fælledvej bliver ensrettet fra nord mod syd med forhindringer, der dæmper hastigheden. 

•Busserne må ikke køre igennem, men udelukkende køre ind fra Energivej til ny busholdeplads syd for boldbanerne.

•Forældre kan sætte skolebørn af på en ny kys-og-kør-lomme ved skolen. Der hvor busserne holder i dag.

•Det bliver ikke længere muligt at parkere foran hallen. I stedet bliver der plads til nyt aktivitetsområde.

•En rende forbi hallen vil lede overfladevand fra bl.a. skolen samt vand fra svømmehallens omfangsdræn til nedsivningsbassin.

•Ny bred cykel- og gangsti går fra den ny busholdeplads til skolen.

•Et beplantet regnvandsbed giver sikker afstand mellem sti og vej.

•Nyt nedsivningsbassin syd for Energivej bliver etableret som rekreativt vådområde, hvor børn f.eks. kan studere insekter.

 Takket være unikt samarbejde er der udsigt til en meget bedre udsigt fra Auning Idræts- og Kulturcenter indenfor det kommende halve år. Foto Lone Rubin