Grenaa, tilbageholdelse/afkobling af overfladevand

Den indre del af Grenaa er primært fælleskloakeret og saneringsstrategien i denne del af byen baseres på tilbageholdelse og afskæring af overfladevand. Planlægningen for området omkring Randersvej, Bavnehøj og den indre bydel er igangsat med en kobling til klimasikringen af Grenaa by. Anlægsarbejder langs Randersvej m.m. forventes udført i 2022.

Projektleder: ptr@aquadjurs.dk

Geolocation