Fornæs Renseanlæg, kapacitetsudvidelse

Affødt af en øget industribelastning, beslutningen om centralisering af spildevandsstrukturen på Djursland og som led i den grønne omstilling skal der ske en væsentlig opgradering og udbygning af Fornæs Renseanlæg frem mod 2030. Fase I omfatter renovering og udbygning af slambehandlingsfaciliterne og udbygning af den vedvarende energi i 2023/2024. 

Projektleder: jko@aquadjurs.dk

 

 

Geolocation