Fornæs Renseanlæg

Reduktion af klimabelastning: AquaDjur har en målsætning om at reducere klimabelastningen med 70 % frem mod 2025. Elementerne heri er bl.a. opgradering af slamhåndtering og rådnetank, ændring af styring på renseanlægget samt udfasning af fossilt brændstof til opvarmning. Planlægningsarbejder er igangsat.

Projektleder: jko@aquadjurs.dk

Geolocation