Forbrugervalg

Valg til bestyrelsen

Kunderne i AquaDjurs A/S skal vælge to repræsentanter og to suppleanter til bestyrelsen for en periode på tre år fra april 2018 til marts 2021.

Vi opfordrer alle kunder til at indstille egnede kandidater til posterne.

Vigtige datoer i valgprocessen 2018:
17/01-17/02 :  Det er muligt at stille op som kandidat.
29/01            :  Kandidatmøde kl. 16.30, Langagervej 12, Grenaa. Kom og hør om bestyrelsesarbejdet og om muligheden for at stille op som kandidat til valget.
23/02             Listen over kandidater offentliggøres på hjemmesiden.
05/03-18/03 :  Alle stemmeberettigede kunder kan stemme. Det foregår online via en valgportal. Der kan afgives én stemme pr. husstand.
26/03            :  Valgets resultat bliver offentliggjort.
03/04-18/04:  I denne periode er det muligt at klage over valgresultatet.
25/04            :  De valgte kunderepræsentanter indtræder i bestyrelsen ved generalforsamlingen i AquaDjurs.

Vigtige links:
BLIV KANDIDAT  - Alt hvad du skal vide, hvis du vil stille op som kundernes kandidat til bestyrelsen.
STEMMEBERETTIGEDE - Hvem kan stemme og være stiller for en kandidat, og hvordan gør man?
STEM ONLINE  - Valgportalen, hvor du afgiver din stemme. Er åben fra 5. - 18. marts 2018.
BESTYRELSENS ARBEJDE - Se her, hvad bestyrelsen har af opgaver, ansvar, rettigheder og pligter.

Derfor skal du vælge kunderepræsentanter:
Der er krav om forbrugerindflydelse i vand- og spildevandselskaber jf bekendtgørelse nr. 722 af 6. juni om forbrugerindflydelse.

De detaljerede regler for valghandlingen finder du i valgregulativ_oktober_2017.

Retningslinjer_valg_af_medarbejderrepræsentanter_okt_2017

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål til valget, kan du skrive til valg@aquadjurs.dk eller ring til os på 2469 4200 (+tast 1) inden for åbningstiden.