Fælles sag at få rent drikkevand

Altid sikkerhed for rent vand og slut med ubekendte udgifter til fremtidige investeringer. Det er, hvad ni små og store vandværker i den nord-vestlige del af Norddjurs Kommune ser frem til. De har dannet selskabet Vandsam (tidligere Vandsamarbejde Vest Djursland A/S), og har bygget et fælles vandværk ved Auning.

Det samlede projekt består af et stort vandværk, fire boringer i den vestlige udkant af Løvenholmskoven samt cirka 45 km nye forsyningsledninger, som forbinder de ni vandværker. Vandværket kan ses på bakketoppen nord for Porsbakkerne. Entreprenøren har etableret råvandsledninger fra boringerne til vandværket og rentvandsledninger fra vandværket og ud til de ni eksisterende vandværkers ledningsnet. Der er også etableret 4 trykforøgere ved Øster Alling, Vivild, Hevring og Lille Sjørup. Fra 2018 får de ca. 4.000 forbrugere vand fra det nye vandværk, hvor drikkevandet produceres med samme høje krav til hygiejne og sundhed som mælk og andre fødevarer.

Vand uden ubekendte
Holbæk Vandværk er en af medejerne. Den nuværende boring er fra 1980’erne og ligger midt i byen. Der er cirka 20 km fra Holbæk til Løvenholmskoven, hvor vandet til det nye vandværk skal pumpes op. Det bliver ikke billigere, men formanden er ikke et sekund i tvivl om, at det er den helt rigtige løsning.
”Det er storsind, at de andre vil have os med, selvom vi ligger så langt væk. Vi har rent drikkevand nu, men vi kender ikke fremtiden, hvis vi fortsætter på egen hånd. Vores 260 forbrugere ville aldrig kunne løfte den økonomiske byrde, det ville være at flytte vores boring fra byen til åbent land. Nu ved vi, hvad vi får – rent vand fra Løvenholm uden risiko for forurening til en fast pris mange år frem,” siger formanden Michael Frandsen fra Holbæk Vandværk.

Vand i høj kvalitet
Der er rigeligt med vand i usædvanlig høj kvalitet under Løvenholmskoven. Kilden vil kunne forsyne mange flere husstande, og derfor er vandværket også forberedt til udvidelse.
Vandværk, boringer og ledningsnet er projekteret med dobbelt forsyningslinje. Det betyder, at man altid kan lukke en ledning eller en rentvandsbeholder i forbindelse med vedligeholdelse eller driftsstop uden at skulle lukke for vandet til forbrugerne. Vandet behandles på en mere hygiejnisk måde end i dag. Blandt andet bliver det opbevaret i ståltanke over jorden mod de hidtidige betontanke under jorden.

En nemmere løsning
Øster Alling Vandværk har 160 forbrugere. For nylig har det måttet lukke den ene af to boringer på grund af for højt indhold af nitrat. Ingen ved, om den sidste boring kan holde i 1 eller 50 år endnu.
- Det er en meget mere sikker løsning for os at få vandet fra Løvenholm. Desuden er der så mange myndighedskrav, vi skal leve op til i dag, og det er svært som frivillig bestyrelse. Fremover kan vi slippe for selv at skulle tage vandprøver, deltage i hygiejnekurser og lignende, siger tidligere formanden Per Kvorning.
Det ser Hevring Vandværk, som er det mindste i samarbejdet, også frem til. Det forsyner blot 75 husstande med i alt 17.000 kubikmeter vand. Vandværket er slidt og stod foran renovering for mellem en halv og en hel million kroner.
"Det er mange penge, når vi ikke er flere, og myndighedskravene øges hele tiden og kunne nemt resultere i flere ukendte udgifter. I Vandsam er vi fremtidssikret," siger Povl Tagholm, der repræsenterer Hevring Vandværk i bestyrelsen.

Demokratisk proces
For Hevring er det vigtigt at bevare det lokale fællesskab om vandforsyningen. Povl er derfor glad for, at Hevrings stemme i vandsamarbejdet tæller ligeså meget som alle de andre vandværkers.
”Vi har den samme indflydelse. Det er meget solidarisk og demokratisk samtidig med, at vi kan trække på den erfaring og professionalisme, som de store vandværker har. Det er en stor fordel i et projekt af den størrelse,” fortæller Povl Tagholm.
Alle vandværker bevarer som udgangspunkt deres selvstændighed – ikke som vandværker, men som distributionsselskaber. Det betyder, at de enkelte bestyrelser fortsat skal stå for at fastsætte priser, opkræve penge for vandet samt for at vedligeholde de lokale vandledninger, vandmålere mv.

FAKTA:
• Vandværket er sat i drift ved årsskiftet 2017-2018.
• Produktionsprisen på vandet fra det nye vandværk bliver på 6 kr. pr. kubikmeter, svarende til cirka 10 pct. af det samlede vand- og vandafledningsbidrag.
• Ejere af Vandsam er vandværkerne i Auning, Hevring, Vivild, Øster Alling, Holbæk , Lystrup St./Nørager, Allingåbro (Tøjstrupvejen) og Udbyhøj. De sidste 3 drives af AquaDjurs.