Få en interessant post i AquaDjurs’ bestyrelse

Kunderne i AquaDjurs A/S skal vælge nye repræsentanter til bestyrelsen
Har du lyst til at få erfaring med professionelt bestyrelsesarbejde og samtidig få indflydelse på Djurslands drikkevand, spildevand og vandmiljø? Så er det lige nu muligt at stille op til bestyrelsen i det kommunalt ejede vandselskab, AquaDjurs.

Selskabet har et budget på cirka 63 mio. kroner og mere end 20 medarbejdere, så det er ikke nogen helt lille forretning, man får indflydelse på. Arbejdet er primært strategisk og langsigtet.

3 år med reel indflydelse
Det er tredje gang, forbrugerne kan stille op til bestyrelsen, der består af ni personer. Fem af dem er udpeget af kommunalbestyrelsen, mens to er valgt af kunderne og to af medarbejderne. 

Som repræsentant for kunderne får man stor indsigt i alt fra spildevand og drikkevandsforsyning til politiske processer, økonomi og strategisk arbejde.

”Men vores møder handler ikke bare om drift. Det handler også om bæredygtighed, når vi optimerer på driften og tager ny teknologi i brug. Og det handler om at prioritere vores investeringer og inddrage borgerne i løsninger, der samtidigt kan udvikle kultur og natur i lokalområderne,” fortæller formanden for bestyrelsen i AquaDjurs, Bente Hedegaard.

Alle kan stille op
Alle personer over 18 år kan stille op til valget. Kandidaterne skal blot have ti kunder til at skrive under på en stillerliste med deres NemID. Man kan læse mere om, hvordan det rent praktisk foregår på www.aquadjurs.dk.

"Og hvis der er nogen, der gerne vil besøge os og høre mere om, hvad bestyrelsesarbejdet indebærer, er de meget velkomne til at kontakte os," siger direktør Palle Mikkelsen.

Ligesom ved sidste valg, bliver man valgt for tre år. Byrådets repræsentanter i bestyrelsen sidder i et år mere, før der udpeges nye. 

Fristen for at stille op er 28. februar 2021. Kunderne skal vælge to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Er der mere end to kandidater, bliver der elektronisk valg fra 8.-21. marts. 

FAKTA:
•   Læs mere om bestyrelsesarbejdet og reglerne for opstilling af kandidater og valg på www.aquadjurs.dk 

•   AquaDjurs A/S håndterer og renser spildevand i Norddjurs Kommune, distribuerer drikkevand og er desuden en del af Vandsam, der leverer vand til omkring 9.000 borgere og virksomheder på den vestlige del af Djursland.

Nu er det muligt at få indflydelse på, hvordan investeringer i vandforsyning, kloakker og klimatilpasning skal prioriteres. Der er åbent for kandidater til kundevalget i AquaDjurs A/S.